Finansowanie społecznościowe w Polsce AD 2014

Co działo się w polskiej branży finansowania społecznościowego w minionym roku? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie.

Mijający rok to dalszy, bardzo dynamiczny rozwój finansowania społecznościowego w Polsce. Kilka nowych platform, dziesiątki projektów, setki tysięcy złotych pozyskanych na realizację ciekawych projektów i wiele pozytywnych efektów współpracy wirtualnych społeczności. Za skokowym wzrostem zainteresowania branżą powoli postępuje także profesjonalizacja, budowa odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem, poprawa bezpieczeństwa transakcji i zwiększanie transparentności funkcjonowania większości portali.

Kluczowe wydarzenia:

1. Inicjatywy wspierające rynek na poziomie paneuropejskim:

a. zakończenie konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską,

b. spotkania międzynarodowej grupy ekspertów z administracją i instytucjami finansowymi,

c. konsultacje społeczne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

d. oficjalne stanowisko Rządu RP dot. regulacji finansowania społecznościowego.

2. Zainteresowanie tematyką CF ważnych uczestników rynku kapitałowego:

a. deklaracje pracowników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dot. budowy własnej platformy,

b. szereg raportów i publikacji tematycznych banków oraz globalnych firm doradczych.

3. Edukacja społeczeństwa i uczestników rynku:

a. eksperckie konferencje branżowe (Innowacje w finansowaniu MMŚP: EQUITY CROWDFUNDING; CrowdFestival; panele podczas konferencji poświęconych przedsiębiorczości i inwestowaniu),

b. rosnące zainteresowanie mediów i liderów opinii,

c. publikacja wyników badań i szczegółowych analiz prawnych.

4. Poprawa otoczenia prawno-gospodarczego:

a. podpisanie nowej ustawy o zbiórkach publicznych (istotne, choć nie jest bezpośrednio związane z finansowaniem społecznościowym),

b. przyciąganie do branży prestiżowych inwestorów, jak Richard Bransosn, Google Ventures, Union Square Ventures, ale także zainteresowanie PARP (dotacje dla paru portali) oraz inwestorów prywatnych.

5. Poprawa technicznych aspektów realizacji kampanii finansowania społecznościowego w Polsce:

a. Wzrost liczby projektów (ok. +42%) oraz wolumenu pozykanych środków (ok. +51,5%),

b. wzrost jakości projektów w zakresie merytorycznym,

c. poprawa standardów obsługi procesu finansowania społecznościowego na części platform,

d. rozwój oferty dla projektodawców, dzięki powstaniu nowych platform w tym specjalistycznych oraz zaangażowaniu sponsorów, doradców, partnerów medialnych i ambasadorów,

e. skuteczne kampanie Polaków o zasięgu międzynarodowym na polskich i zagranicznych platformach.

 

Mijający rok 2014 był przełomowy dla rozwoju finansowania społecznościowego w Polsce z kilku względów.

Po pierwsze ze względu na naturalne zwiększenie zainteresowania tym mechanizmem wśród przedsiębiorców oraz twórców i idący za tym wzrost jakości i transparentności kampanii. Przekłada się to na poprawę dostępności kapitału, niwelację negatywnego wpływu luki kapitałowej, czy stymulację gospodarki, a branżowo na powstanie nowych platform, wzrost świadomości i profesjonalizację części branży.

Po drugie obserwujemy istotne zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim rynkiem. Crowdcube.com już zdecydował się na uruchomienie polskiej wersji, a stale utrzymujemy kontakt z licznymi podmiotami i przede wszystkim inwestorami planującymi zaangażowanie w tym sektorze. Ta współpraca niesie wiele korzyści, wkrótce jej efekty będą widoczne i przyczynią się do wzrostu świadomości oraz rozwoju oferty dla przedsiębiorców.

Po trzecie w gronie krajowych podmiotów współpracujących z CGS widać poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Zmaterializowała się część ryzyk, które zdiagnozowaliśmy wcześniej i którym w ramach aktywnej współpracy przeciwdziałamy. Natomiast niektórych dotknęły takie negatywne zjawiska jak opóźnienia, zagrożenia defraudacją, kłopoty z regulacją kwestii prawno-podatkowych, czy brakiem realizacji projektu w proponowanym wymiarze. Podkreślam, że nie dotyczy to żadnego z podmiotów współpracujących z CGS i ta cicha samoregulacja dużej części branży jest korzystna dla wszystkich uczestników procesu finansowania społecznościowego w modelu udziałowym i opartym na przedsprzedaży.

Stale monitorujemy rynek i już wiadomo, że NeuroOn, czy szereg innych projektów zostało niesłusznie skrytykowanych. Są też przykłady niechlubne, jak Secret Service, natomiast i w takich przypadkach koncentrujemy się na przyczynach, a nie skutkach, zwłaszcza gdy rynek nie dysponuje wszystkimi informacjami.

Po czwarte, warto podkreślić udział jawny lub cichy wielu interesariuszy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w kształcującym się nadal sektorze finansowania społecznościowego. Dotyczy to zarówno inwestorów, giełd, doradców, przedsiębiorców, jak i kluczowych organów administracji publicznej.

Z dużym zainteresowaniem patrzymy na rok 2015. Już wiadomo, że celowe i skuteczne są działania edukacyjne prowadzone przez nas i innych uczestników rynku. Z pewnością pojawią się nowe portale, branża spotka się na kolejnych warsztatach i eksperckich konferencjach (w tym ECF15 i Kongresie Gospodarki Społecznościowej), a inwestorzy zwiększą swoją aktywność. Kluczowym rezultatem wszystkich tego typu inicjatyw jest stymulacja polskiej gospodarki i promocja przedsiębiorczości, min. poprzez zwiększenie dostępu do kapitału oraz poprawę środowiska do jego alokacji.

Fragmenty niniejszej analizy ukazały się w Pulsie Biznesu w dn. 14.01.2015 r.

TAGI:

,

NEWSLETTER

Zapisując się będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

ZOBACZ TAKŻE