Konsultacje Ministerstwa Rozwoju dot. PSA – opinia

Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej. Publikujemy najważniejsze elementy opinii Centrum Gospodarki Społecznościowej.

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Konsultacje społeczne zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej – opinia

Jednym z celów koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej jest ”3) zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie (w tym – finansowania crowdfundingowego)”. Generalnie, Centrum Gospodarki Społecznościowej popiera dotychczasowy przebieg prac oraz zakres merytoryczny opisany w koncepcji . PSA wg aktualnej wersji projektu może znakomicie nadawać się m.in. jako dogodna forma prawna spółki kapitałowej, dla której jednym ze źródeł kapitału będzie finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w modelu nie udziałowym (przedsprzedaż) lub/i udziałowym (crowdinvesting). Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Po pierwsze, obecny dokument przekazany do pre-konsultacji wymienia crowdfunding jako jeden ze środków osiągnięcia podstawowych celów prac nad PSA. Jednocześnie nie zostały wskazane żadne dodatkowe informacje dotyczące rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Szczegółowe propozycje Ministerstwa Rozwoju w tym zakresie mogą przyjąć bardzo różny zakres i ich opisanie oraz poddanie konsultacjom jest bardzo istotne.

Po drugie, rozwiązania legislacyjne dotyczące stosowania finansowania społecznościowego, a dopracowane w ramach prac nad PSA, powinny być ”rozciągnięte” na inne formy prawne (zwłaszcza spółki kapitałowe SA i sp. z o. o.). Podstawowym argumentem za takim działaniem jest umożliwienie korzystania z nowego otoczenia prawnego przez dotychczasowych właścicieli takich podmiotów oraz istnienie rynku finansowania społecznościowego, przystosowanego do obecnych regulacji.

Po trzecie, opinia środowiska branży finansowania społecznościowego oraz interesariuszy jego rozwoju, sformułowana w ramach grupy roboczej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI) i przekazana do Ministerstwa Rozwoju nie wyczerpuje możliwości poprawy otoczenia regulacyjnego w zakresie zwiększenia dostępu do finansowania, w tym przy wykorzystaniu finansowania społecznościowego.

W związku z powyższym pragniemy zwrócić się z prośbą o uzupełnienie koncepcji PSA o proponowane regulacje dotyczące możliwości pozyskania kapitału, w tym przy wykorzystaniu finansowania społecznościowego. Rekomendujemy uwzględnienie propozycji KPI w tym zakresie oraz „rozciągnięcie” jej na wszystkie formy spółek kapitałowych. Jednocześnie deklarujemy gotowość do współpracy nad opracowaniem i wdrożeniem regulacji korzystnych dla przedsiębiorców w Polsce.

 

Z poważaniem,

———————-
Karol Król
Wiceprezes Zarządu

crowdfunding CGS

TAGI:

, ,

NEWSLETTER

Zapisując się będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

ZOBACZ TAKŻE