Stanowisko ws. inicjatywy rozwoju rynku finansowania społecznościowego Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne, których celem ma być wybór strategicznego podejścia do wsparcia rozwoju crowdfundingu na terenie UE. Centrum Gospodarki Społecznościowej jako aktywny uczestnik sektora w Polsce i Europie także wzięło udział.

Komisja Europejska proponuje cztery możliwości podjęcia działań mających na celu wsparcie sektora crowdfundingu, wykorzystanie potencjału wspólnego rynku, a także wsparcie platform planujących umożliwienie działalności na skalę międzynarodową.

Są to:

A) brak inicjatywy na poziomie Komisji Europejskiej i dialog z branżą,

B) podejście zakładające samoregulację branży na poziomie Państw Członkowskich oraz przedstawienie niewiążących rekomendacji,

C) opracowanie przepisów traktujących portale międzynarodowe jako instytucje płatnicze lub inny typ podmiotów nadzorowanych wraz z koniecznością uzyskania odpowiedniej licencji,

D) środowisko prawne przygotowane na poziomie Komisji Europejskiej i wymagające harmonizacji w Państwach Członkowskich.

Centrum Gospodarki Społecznościowej jako organizacja reprezentująca przedstawicieli sektora alternatywnych finansów oraz gospodarki współdzielonej, w szczególności wspierająca rozwój finansowania społecznościowego (crowdfunding) stoi na stanowisku, iż:

1) zaangażowanie Komisji Europejskiej we wsparcie rozwoju rynku finansowania społecznościowego ma bardzo duże znaczenie dla zwłaszcza dla gospodarek rozwijających się, jak Polska, Czechy, Słowacja i in.;

2) działania Komisji Europejskiej polegające na prowadzeniu dialogu z administracją lokalną oraz przedstawicielami branży (wariant 1) są w naszej opinii niewystarczające;

3) mechanizm autoregulacji branży (wariant 2) jest niewystarczający do prowadzenia działalności na skalę międzynarodową oraz – co równie istotne – ochronę konsumentów przed potencjalnymi oszustwami, platformami nie spełniającymi standardów etycznych i prawnych, nie rozwiązuje także kwestii inwestycji międzynarodowych, różnic walutowych, ani nie ma wiążącego charakteru dla Państw Członkowskich;

4) wprowadzenie jednolitego rozwiązania dla wszystkich Państw Członkowskich (wariant 4) jest w naszej ocenie niezwykle trudne i wiąże się z zagrożeniem utrudnienia działalności funkcjonujących podmiotów oraz nowych przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w sektorze alternatywnych finansów;

5) uważamy, że podejście Komisji nakreślone w wariancie 3. jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym, jednocześnie pozwalającym na uproszczoną procedurę działalności przedsiębiorcom planującym wyłącznie działalność lokalną.

Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż nadmierna regulacja, np. poprzez wymogi licencyjne może przyczynić się do ograniczenia konkurencji w sektorze alternatywnych finansów. Wśród rozwiązań potencjalnie interesujących można wskazać koncepcję Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą tzw. „mini organizacji płatniczej”, a także uzależnienie obowiązków poddania się nadzorowi uzależnionych od obrotu, skali działalności etc. Uzasadnieniem jest dynamiczny rozwój sektora alternatywnych finansów, także w zakresie wprowadzania nowych mechanizmów finansowania. Sugerowanym rozwiązaniem mogłaby być tzw. piaskownica regulacyjna (regulatory sandbox) rozważana w niektórych państwach jako skuteczne narzędzie legislacyjne dla sektora technologii finansowych (FinTech).

TAGI:

, ,

NEWSLETTER

Zapisując się będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

ZOBACZ TAKŻE