Tag: crowdfunding wydawnictwa

Crowdfunding projektów wydawnicznych
Porady
artykuł utworzony przez: Karol Król

Finansowanie społecznościowe rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. W każdym miesiącu Polacy wspierają realizację projektów sześciocyfrową kwotą.

To ważna i sprawiedliwa dla obu stron forma społecznego zaangażowania we współtworzenie ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych
i biznesowych.

poniedziałek, 02. Czerwiec, 2014