Zgłoś firmę do katalogu polskiej gospodarki społecznościowej

Fundacja Centrum Gospodarki Społecznościowej tworzy katalog polskiej gospodarki społecznościowej. W związku z tym zapraszamy polskich przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłoszeń. Katalog zostanie opublikowany na stronach Fundacji oraz naszych Partnerów i ma stanowić źródło informacji oraz bazę kampanii społecznych promujących ten sektor.

Do zgłoszeń zapraszamy wszystkie organizacje, które w momencie wysłania formularza zarządzają ogólnodostępnym narzędziem, portalem lub aplikacją, spełniającą definicję gospodarki społecznościowej, tj. wykorzystującym zasady ekonomii współdzielonej, opierającej się na co najmniej jednym z czterech kluczowych filarów:

1. produkcja: design, proces produkcyjny i dystrybucja dóbr następuje za pośrednictwem współpracującej społeczności (ang. collaborative network);

2. konsumpcja: maksymalne wykorzystanie zasobów poprzez efektywne modele redystrybucji i współdzielenia dostępu do zasobów;

3. finanse: bezpośrednie formy finansowania (brak pośrednika) oraz modele inwestycyjne decentralizujące proces inwestycyjny, napędzane przez społeczność;

4. uczenie się: bezpośrednie modele dzielenia się wiedzą, otwarte zasoby, które demokratyzują naukę.

Do narzędzi tego typu należą min. portale finansowania społecznościowego, portale crowdsourcingowe, portale typu carpooling i inne. Do zgłoszeń zapraszamy także organizacje i instytucje prowadzące inicjatywy edukacyjne promujące gospodarkę społecznościową.

Zasady:

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez zespół Fundacji, w przypadku wątpliwości lub konieczności uzupełnienia danych, skontaktujemy się z poszczególnymi organizacjami.

Do katalogu polskiej gospodarki społecznościowej włączone mogą zostać takie organizacje, marki, narzędzia lub aplikacje, które spełniają łącznie poniższe warunki:

– są ogólnodostępne dla użytkowników, co najmniej w zakresie przeglądania treści;

– ich wiodącym właścicielem są podmioty zarejestrowane w Polsce, posiadające główną siedzibę w Polsce;

– jednym z podstawowych rynków funkcjonowania jest rynek polski;

– prowadzą działania w sposób etyczny, zgodny z polskim prawem i poszanowaniem zasad współżycia społecznego;

– spełniają definicję funkcjonowania w ramach gospodarki społecznościowej.

Fundacja zastrzega sobie prawo do decydowania o odrzuceniu zgłoszenia bez uzasadnienia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres biuro[at]cgs.org.pl do dnia 10.05.2015 r. (II nabór zgłoszeń).

Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę (firmę) organizacji zgłaszającej, zgodną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedniego rejestru;

– podstawowe dane teleadresowe;

– dane osoby kontaktowej;

– nazwę lub markę zgłaszanej inicjatywy, portalu, aplikacji lub narzędzia wraz z linkiem;

– krótki opis i charakterystykę zgłaszanej inicjatywy, portalu, aplikacji lub narzędzia;

– link do regulaminu lub statutu;

– krótki opis dotychczasowych osiągnięć;

– dodatkowe informacje.

W przypadku pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną: biuro[at]cgs.org.pl.

TAGI:

, ,

NEWSLETTER

Zapisując się będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

ZOBACZ TAKŻE